Izvajalec videonadzora in upravljavec osebnih podatkov:

COMPACO d.o.o., Ulica svežih idej 4, 3320 VELENJE

E-pošta: info@compaco.si

Namen izvajanja:

Videonadzor izvajamo z namenom varovanja ljudi in premoženja ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa.

Informacije v zvezi z izvajanjem videonadzora:

·        v zvezi z videoposnetki ne prihaja do nadaljnjih obdelav oz. ni posebnih vplivov obdelave,

·        videoposnetkov se ne prenaša v tretje države,

·        v okviru video nadzora upravljavec ne snema zvoka,

·        dostop do žive slike imajo pooblaščene osebe upravljavca,

·         videoposnetki se hranijo največ 6 mesecev,

·         pravna podlaga za izvajanje video nadzora, vključno s spremljanjem žive slike, je zakoniti interes upravljavca zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Compaco pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik lahko svojo zahtevo po seznanitvi odda na e-naslov videonadzor@compaco.si ali na naslov Compaco d.o.o., Ulica svežih idej 4, 3320 Velenje.

Izpolnitev upravičene zahteve Compaco izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Compaco o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

Pravica dostopa do podatkov:

Posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

·         vrste osebnih podatkov;

·         komu so bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;

·         roki hrambe;

·         na podlagi zahteve Compaco izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe):

Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

·         osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

·         posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

·         osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

·         osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

·         je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,

·         Compaco podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,

·         je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

Pravica do prenosljivosti podatkov:

Posameznik lahko zahteva izpis podatkov. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in ga bo posameznih lahko prevzel na sedežu podjetja Compaco d.o.o.

Pravica do ugovora:

Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca v okviru izvajanja videonadzora na podlagi zakonitega interesa.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@compaco.si ali po pošti na naslov: Compaco d.o.o., Ulica svežih idej 4, 3320 VELENJE.

 

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

 

Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP:dpo@ip-rs.si.

Velenje, junij 2023

Izdelki dodani na seznam želja
Izdelki so dodani v primerjavo

Piškotki na spletnih straneh

Spletno mesto Compaco.si za polno delovanje spletnih storitev uporablja piškotke (cookies).

Z brskanjem in uporabo spletnega mesta compaco.si soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih lahko preberete TUKAJ [KLIK]. Če se s piškotki ne strinjate, zaprite spletno mesto.